• kaňkův dům
  • kaňkův dům
  • kaňkův dům
  • kaňkův dům
  • kaňkův dům
  • kaňkův dům
  • kaňkův dům
  • kaňkův dům
  • kaňkův dům

kaňkův dům

foto: Eva Vošická

Na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice stojí Schirdingovský palác, kterému se taky říká Kaňkův dům. V roce 1838 stavbu zakoupil renomovaný pražský advokát Jan Nepomuk Kaňka. Vzápětí ji potom odkázal nadaci pro zchudlé pražské advokáty:) V roce 1953 bylo domem směrem na Národní třídu proraženo loubí a v roce 1990 byla do tohoto průchodu vsazena pamětní deska Miroslava Krátkého a  Otakara Příhody připomínající 17.11.1989.
V roce 2016 je loubí navráceno objektu, které mu historicky náleží a pamětní deska 17. listopadu se přesouvá ze stísněného prostoru loubí na fasádu domu.
Našim záměrem je, aby krásné klenuté vstupní prostory zůstaly vnímány jako jeden celek a neztratily svoji historickou atmosféru. Proto vkládáme do prostoru moderní ojedinělé prvky, které zrcadlí jedinečnost 3 částí vstupních prostor – vstupní halu, recepci a výstavní síň. Při hledání správných tvarů jsme vycházely z geometrie přepisů kleneb do půdorysu. Ořechový masiv a matná mosaz – 2 materiály, které vyjadřují důstojnost a historický kontext, kombinace, kterou spojení advokacie a barokního domu vyvolává. V prostorách výstavní síně je stálá výstava historie české advokacie, a jako připomínku na 17. listopad navrhujeme i stálou výstavu pro veřejnost přístupnou fotkami vnímanými z ulice, kterou tvoří autentické fotografie by Tomki Němec.

Realizováno: 2016 Zákazník: Česká advokátní komora Služby: Interiéry, Komerční prostory, Soutěže