• Sídlo ČAK
  • Sídlo ČAK
  • Sídlo ČAK
  • Sídlo ČAK

Sídlo ČAK

Na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice stojí Schirdingovský palác, postavený po roce 1731 Janem Ferdinandem Hübnerem na středověkých základech  a úplně dokončený před rokem 1752. Na dvoře paláce je kancelářská budova Advokátní komory, postavená v konstruktivistickém stylu podle plánů arch. Jiřího Stříteckého a Martina Krupauera v 90. letech 20. století. Někdy se paláci říká Kaňkův dům. Na základě delší spokojené spolupráci jme byli Českou advokátní komorou vyzváni k účasti na architekotnické soutěži o návrh interiéru sídla ČAK.  Soutěžný návrh vytváří komplexní, ucelený, stylově jednotný estetický názor s minimálními stavebními úpravami. Návrh interiéru maximálně respektuje historizující charakter budovy, ale zároveň přináší i moderní prvky současné doby.

Realizováno: 2010 Zákazník: Česká advokátní komora Služby: Interiéry, Komerční prostory