• MPO
  • MPO
  • MPO
  • MPO
  • MPO

MPO

vizualizace by Jakub Komárek

Budova Ministerstva průmyslu a obchodu /MPO/ je významnou a cennou architekturou pražského nábřeží. Autorem byl jeden z nevýznamnějších českých architektů v Praze – Josef Fanta. Byla vystavěna v letech 1928-1934.
Předmětem soutěže byl návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků. Součástí řešení je i veřejný předprostor vstupu do budovy.
Návrh vstupního vestibulu měl představovat novodobou, smělou a zajímavou architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty.
Vstupní vestibul je architektonicky výrazný, osově symetrický a vysoce reprezentativní prostor.
Celkový dojem umocňuje volba použitých materiálů. Ztvárnění prostoru je harmonické, kompletní, dokonalé. Naší prioritou je respekt k prostoru vestibulu a zachování designu interiéru daného panem architektem Fantou.
Hlavní myšlenkou návrhu je přesunutí recepce do prostor krásné schodišťové dvorany, kterou umisťujeme pod průhled schodišťového ochozu. Její eliptický tvar vznikl transformací tvaru elipsy ochozů schodiště. Připomíná kapku vody, plující a odrážející krásu kolem sebe. Materiálově uvažujeme, že bude recepce řešená v provedení broušené nerezové pláty leštěné do vysokého lesku. Plášť recepce tak bude reflektovat materiálovou pestrost prostoru kolem sebe.
Veškeré interiérové prvky, které do prostorů vkládáme, respektují symetrii a harmonii. Stojí samostatně, stavebně se s prostorem nijak nespojují. Jsou samy o sobě zajímavé, sebevědomé, moderní, kontrastní a prostor nechávají dýchat. Prvky jsou navrženy jako geometricky jednoduché objekty – válec, půlkruh, ovál, elipsa.

Realizováno: 2019 Zákazník: MPO Služby: Interiéry, Soutěže