• dům u Prahy
  • dům u Prahy
  • dům u Prahy
  • dům u Prahy

dům u Prahy

Objekt je navržen jako 1 podlažní s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Jednoduchost půdorysného návrhu je podtržena i jednoduchým řešením fasád. Vstupní-uliční fasáda plně respektuje soukromí obyvatel a je proto nejuzavřenější. Zdůrazněn je pouze vstup do objektu. Jednoduché vertikální použití obkladových červených cihel nad vstupem akcentované výraznou horizontální červenou linkou přístřešku jednoznačně vstup definuje a vyzdvihuje jeho důležitost. Jižní fasáda je opakem severní. Otevírá se volnému prostoru do zahrady i dennímu nejcennějšímu světlu z jihozápadu. Dominantní plocha jižní fasády je vertikálně předělena pásy oken s obkladem z červených obkladových cihel, čím se její kompaktnost vhodně narušila. Vertikální prvek oken a obkladu se opakuje i na západní štítové fasádě. Východní fasáda je doplněna o konstrukci krytého stání pro osobní automobil, která je řešena jako kombinace betonového zastřešení plochou střechou v kombinaci s dřevěnou pergolou.

Realizováno: 2009 Zákazník: mladí manželé Služby: Rodinné domy