• zlaté časy
  • zlaté časy
  • zlaté časy
  • zlaté časy
  • zlaté časy
  • zlaté časy
  • zlaté časy
  • zlaté časy

zlaté časy

foto: Eva Vošická

Díky vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala Praha hlavním městem nového státu. To přineslo především vznik nových státních institucí a masivní stěhování obyvatel do Prahy. Roku 1922 byly Střešovice společně s dalšími obcemi připojeny k Velké Praze, ale již roku 1919 započalo plánování výstavby nové čtvrti s domky pro úřednictvo.
Soutěž na projekt nové čtvrti vyhráli se svým návrhem architekti Jaroslav Vondrák a Jan Šenkýř. Jednalo se o projekt tzv. zahradního města, který našel svou inspiraci v Anglii. Právě na principech zahradních měst je vyprojektována vilová čtvrť Ořechovka s dostatkem zeleně a příjemná pro trávení volného času.
V roce 1991 se rada zastupitelstva hlavního města Praha usnesla vydat obecně závaznou vyhlášku 15/1991 Sb. HMP, která vymezuje část území „Vilová kolonie Ořechovka“ v městské části Prahy 6 za památkovou zónu. Posláním památkové zóny je zachovat a trvale chránit kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty území.
Rekonstrukce domu včetně interiéru se nese v duchu zachování nebo navrácení původních prvorepublikových artefaktů. Celým interiérem se nese nádech potlačené bílé v kombinace s dubovým masivem.

Realizováno: 2014-2015 Služby: Interiéry, Rekonstrukce